NumPy

NumPy Nedir

 • Matematiksel fonksiyonlara odaklanır (sin log floor)

 • random paketinin geliştirilmiş halidir

 • ndarray ile matrix yapısı sunar

NumPy Avantajları

 • Çok hızlı işlem yapar

  • list üzerindeki işlemlerde her bir objenin tipine bakılır

  • ndarray'da tipler belli olduğundan bakılmadan işleme sokulur

NumPy ndarray

Sırasıyla 1D ve 2D ndarray yapısı:

 • Dikdörtgen olanları matrix'e çevirir

  • (3, 3), (5, 3), boyutları dikdörtgen ifade eder

 • Olmayanları (x, ) boyutlu objelere çevirir

  • Birden fazla farklı öğe olduğundan obje olarak işlenir

[x1,x2,x3,x4][x11x12x13x1nx21x22x23x2nxd1xd2xd3xdn][x_1, x_2, x_3, x_4] \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{d1} & x_{d2} & x_{d3} & \dots & x_{dn} \end{bmatrix}

Dikdörtgen ndarray ```py list_of_lists = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] an_array = np.array(list_of_lists) ``` ```py [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]] ```

Dikdörtgen olmayan ndarray ```py non_rectangular = [[1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8, 9]] non_rectangular_array = np.array(non_rectangular) ``` ```py [[1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8, 9]] [list([1, 2]) list([3, 4, 5]) list([6, 7, 8, 9])] ```

ndarray tipleri ```py print(an_array.shape, an_array.dtype) print(non_rectangular_array.shape, non_rectangular_array.dtype) ``` ```py (3, 3) int64 (3,) object ```

Numpy'da ndarray Oluşturma

Metod

Açıklama

Örnek

np.arange(1, 10, 2)

1 den 10 a kadar 4er 4er artar

array([1, 5, 9])

np.linspace(2, 10, 3)

1 ile 10 arasını 3parçaya böler

array([ 2., 6., 10.])

np.logspace(2, 10, 2)

Logaritmik

array([1.e+02, 1.e+10])

np.zeros(3)

3 tane sıfır

array([0., 0., 0.])

np.diag([1,2,3,4])

(4, 4) Diagonel matrix

np.eye(5)

(5, 5) Birim matrix

Diagonel ve birim matrix ```py # Diagonel array([[1, 0, 0, 0], [0, 2, 0, 0], [0, 0, 3, 0], [0, 0, 0, 4]]) # Birim array([[1., 0., 0., 0., 0.], [0., 1., 0., 0., 0.], [0., 0., 1., 0., 0.], [0., 0., 0., 1., 0.], [0., 0., 0., 0., 1.]]) ```

Numpy Değişken Dönüşümü

Metod

Açıklama

dtype

Değişken tipi

astype(<dtype>)

Tip değiştirme

np.logspace(1, 10, 10).dtype # float64
np.logspace(1, 10, 10).astype(int).dtype # int64

Numpy İşlemleri

Tüm işlemler nparray objesinin alt metodlarıdır

 • Tüm operatör işlemlerini (+, / ...) destekler

Alt metodlar

Açıklama

<ndarray>.sum()

Elemanları toplama

<ndarray>.sum(axis=<int>

Eksendeki elemanları toplama (0 = dikey 1 = yatay)

<ndarray>.mean()

Ortalama

np.dot(<ndarray>, <ndarray>)

Inner product (iç çarpım = x1.y1 + x2.y2 ... )

np.outher(<ndarray>, <ndarray>)

Outher product (matrix çarpımı)

Boyut İşlemleri

mat = np.random.rand(20, 10)
mat.reshape(40, 5).shape # (40, 5)
mat.reshape(30, 5) # Hata verir 200 öğe (30, 5)'e ayrılamaz
mat.ravel().shape # Düzleştirme (200,)
mat.transpose().shape # (10, 20)

Dizileri Birleştirme

print(a) # [1 2 3 4 5]
print(b) # [2 3 4 5 6]
np.hstack((a, b))
# array([1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6])
np.vstack((a, b))
# array([[1, 2, 3, 4, 5],
# [2, 3, 4, 5, 6]])
np.dstack((a, b))
# array([[[1, 2],
# [2, 3],
# [3, 4],
# [4, 5],
# [5, 6]]])

Numpy Hızlı Notlar

a_slice_prev = a_prev[0:2,0:2,:]
(m, n_H_prev, n_W_prev, n_C_prev) = A_prev.shape
(f, f, n_C_prev, n_C) = W.shape
for a in depth:
W = W[..., a]

Resim İşleme

fname = "images/thumbs_up.jpg"
image = np.array(ndimage.imread(fname, flatten=False))
my_image = scipy.misc.imresize(image, size=(64,64))
plt.imshow(my_image)