Veri Bilimine Giriş

Hızlı Giriş

 • CSV, JSON işlemleri için pandas package'ı kullanılır

 • DataFrame, pandas paketinin bir objesidir

CSV ve JSON

CSV

JSON

Csv en sade tablo verisi formatıdır

dict ve list'in harmanlanmış hali denebilir

<val>, <val>, ... formatında saklanır

{<key>: <value> ...} formatında saklanır

pandas paketi ile ele alınır

pandas paketi ile ele alınır

Dosya Tipleri

Gzip

NumPy

Pickle

Sıkıştırılmış dosyalardır (daha az MB)

Matematik ve matrix işlemlerini ele alır

Objeleri dosyaya kaydetmeyi sağlar

Dosya uzantısı .gz

Dosya uzantısı npy

Dosya uzantısı pkl

Binary formattadır (wb)

Text formatında da kayıt edilebilir (w, wb)

Binary formatındadır (wb)

Sık Kullanılan Kütüphaneler

Kütüphane

Açıklama

NumPy

Matermatiksel işlemler

Matplotlib

Grafik çizim işlemleri

Pandas

Çoklu verileri işleme

Tablo İşlemlerine Giriş (csv)

 • Csv en sade tablo verisi formatıdır

 • , karakteri ile veriler ayrılır

 • pandas moduülü ile ele alınır

Temel csv dosyası okuma ```python list_table = [] with open('./data/csv_sample.txt', 'r') as f: for line in f.readlines(): list_table.append(line.strip().split(',')) list_table ``` ```bash [['index', 'name', 'age'], ['0', 'Dylan', '28'], ['1', 'Terrence', '54'], ['2', 'Mya', '31']] ```

pandas ile csv okuma ```python import pandas as pd df = pd.read_csv('./data/csv_sample.txt', index_col=0) df ``` ![](../../res/csv_out0.png)

Pandas ile CSV Oluşturma

 • CSV dosyalarında veriler , karaterine göre sütunlara yerleşir

 • Tanımlanmayan alanlara NaN yazılır

Basit CSV dosyası oluşturma ```python pd.DataFrame({'a': [0, 3, 10], 'b': [True, True, False]})\ .to_csv('./data/pd_write.csv') pd.read_csv('./data/pd_write.csv', index_col=0) ``` ![](../../res/csv_out1.png)

Webteki JavaScript Verileri (json)

 • Internet üzeriindenki çoğu veri JSON tipindedir

  • Web üzeride Javascript çok fazla kullanılmaktadır

  • Google, Twitter vs.

 • JavaScript Object Notation olarak açılır

 • JavaScript'te bilgileri aktarmak için kullanılır

JSON Yapısı

 • dict ve list'in harmanlanmış hali denebilir

JSON örneği ```python book1 = {'title': 'The Prophet', 'author': 'Khalil Gibran', 'genre': 'poetry', 'tags': ['religion', 'spirituality', 'philosophy', 'Lebanon', 'Arabic', 'Middle East'], 'book_id': '811.19', 'copies': [{'edition_year': 1996, 'checkouts': 486, 'borrowed': False}, {'edition_year': 1996, 'checkouts': 443, 'borrowed': False}] } book2 = {'title': 'The Little Prince', 'author': 'Antoine de Saint-Exupery', 'genre': 'children', 'tags': ['fantasy', 'France', 'philosophy', 'illustrated', 'fable'], 'id': '843.912', 'copies': [{'edition_year': 1983, 'checkouts': 634, 'borrowed': True, 'due_date': '2017/02/02'}, {'edition_year': 2015, 'checkouts': 41, 'borrowed': False}] } library = [book1, book2] library ``` ```bash [{'title': 'The Prophet', 'author': 'Khalil Gibran', 'genre': 'poetry', 'tags': ['religion', 'spirituality', 'philosophy', 'Lebanon', 'Arabic', 'Middle East'], 'book_id': '811.19', 'copies': [{'edition_year': 1996, 'checkouts': 486, 'borrowed': False}, {'edition_year': 1996, 'checkouts': 443, 'borrowed': False}]}, {'title': 'The Little Prince', 'author': 'Antoine de Saint-Exupery', 'genre': 'children', 'tags': ['fantasy', 'France', 'philosophy', 'illustrated', 'fable'], 'id': '843.912', 'copies': [{'edition_year': 1983, 'checkouts': 634, 'borrowed': True, 'due_date': '2017/02/02'}, {'edition_year': 2015, 'checkouts': 41, 'borrowed': False}]}] ```

JSON Okuma

 • JSON dosyaları f.read() şeklinde değil, json.load(f) şekinde okunur

f, dosya objesi

JSON'ı f.read ile okuma ```python # note that if we loaded it in without JSON # the file would be interpreted as plain text with open('./data/library.json', 'r') as f: library_string = f.read() # this isn't what we want library_string ``` ```bash '[\n {\n "title": "The Prophet",\n "author": "Khalil Gibran",\n "genre": "poetry",\n "tags": [\n "religion",\n "spirituality",\n "philosophy",\n "Lebanon",\n "Arabic",\n "Middle East"\n ],\n "book_id": "811.19",\n "copies": [\n {\n "edition_year": 1996,\n "checkouts": 486,\n "borrowed": false\n },\n {\n "edition_year": 1996,\n "checkouts": 443,\n "borrowed": false\n }\n ]\n },\n {\n "title": "The Little Prince",\n "author": "Antoine de Saint-Exupery",\n "genre": "children",\n "tags": [\n "fantasy",\n "France",\n "philosophy",\n "illustrated",\n "fable"\n ],\n "id": "843.912",\n "copies": [\n {\n "edition_year": 1983,\n "checkouts": 634,\n "borrowed": true,\n "due_date": "2017/02/02"\n },\n {\n "edition_year": 2015,\n "checkouts": 41,\n "borrowed": false\n }\n ]\n }\n]' ```

JSON'ı json.load(f) ile okuma ```python with open('./data/library.json', 'r') as f: reloaded_library = json.load(f) reloaded_library ``` ```bash [{'title': 'The Prophet', 'author': 'Khalil Gibran', 'genre': 'poetry', 'tags': ['religion', 'spirituality', 'philosophy', 'Lebanon', 'Arabic', 'Middle East'], 'book_id': '811.19', 'copies': [{'edition_year': 1996, 'checkouts': 486, 'borrowed': False}, {'edition_year': 1996, 'checkouts': 443, 'borrowed': False}]}, {'title': 'The Little Prince', 'author': 'Antoine de Saint-Exupery', 'genre': 'children', 'tags': ['fantasy', 'France', 'philosophy', 'illustrated', 'fable'], 'id': '843.912', 'copies': [{'edition_year': 1983, 'checkouts': 634, 'borrowed': True, 'due_date': '2017/02/02'}, {'edition_year': 2015, 'checkouts': 41, 'borrowed': False}]}] ```

URL ile JSON okuma ```python pd.read_json('https://api.github.com/repos/pydata/pandas/issues?per_page=5') ``` ![](../../res/csv_out3.png)

DataFrame Metodları

Metod

Açıklama

df.head()

Verilerin başlangıç kısmından birazını gösterme

df.read_csv(<dosya yolu>)

CSV dosyasını okuma

df.to_csv(<dosya yolu>)

CSV dosyası oluşturma

df.read_json(<dosya yolu>)

JSON dosyasını okuma

`df.to_json(<dosya yolu

url>)`

JSON dosyası oluşturma

Sıkıştırılmış Veriler (gzip)

 • Çok sık kullanılan sıkıştırma tipidir

 • deflate algorithm yöntemini kullanır

  • 10, 10, 10, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 50, 50, 1, 1, 50, 10, 10, 10, 10 (18 sayı) yerine

  • (3, 10), (1, 2), (5, 3), (2, 50), (2, 1), (1, 50), (4, 10) (14 sayı) yazılır

  • 3 tane 10, 1 tane 2, 5 tane 3 ...

 • Düşük verili dosyalarda verimli çalışmaz 😢

  • Başlık bilgisi fazladan yer kaplar

  • Sıkıştırma algoritması için çok fazla tekrarlı bitler gerekir

 • Sade metin yerine kodlanmış metin barındırır

 • Dosya işlemlerinde w değil wb kullanılır

w plaint text, wb binary text şeklinde yazar

Gzip Metodları

Metod

Açıklama

gzip.open(<dosya>, <erişim modu>)

Dosyaya erişim

Gzip Örnekleri

Detaylı açıklama Another way we save storage and network resources is by using **compression**. Many times data sets will contain patterns that can be used to reduce the amount of space needed to store the information. A simple example is the following list of numbers: 10, 10, 10, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 50, 50, 1, 1, 50, 10, 10, 10, 10 Rather than writing out the full list of numbers (18 integers), we can represent the same information with only 14 numbers: (3, 10), (1, 2), (5, 3), (2, 50), (2, 1), (1, 50), (4, 10) Here the first number in each pair is the number of repetitions, and the second number in the pair is the actual value. We've successfully reduced the amount of numbers we need to represent the same data. Most forms of compression use a similar idea, although actual implementations are usually more complex. In the world of data science, the most common compression is Gzip (which uses the ). Gzip files end with the extension `.gz`.

GZIP ile dosya işlemleri ```python with gzip.open('./data/short_text.txt.gz', 'wb') as f: f.write(short_text.encode('utf-8')) ```

Serileştirme (pickle)

 • Uygulamanın oluşturduğu verileri dosyaya kaydedip, tekrardan kullanmayı sağlar

  • Karmaşık uygulamalarda sıklıkla yapılır

 • Kaydetme işlemi text formatında değil , binary formatında olur

  • w yerine wb kullanılır

 • Sıklıkla pickle paketi kullanılır

 • Dosya uzantısı pkl

Pickle Metodları

Metod

Açıklama

dump(<pickle>, <file>)

pickle objesini dosyaya yazma

pickle = load(<file>)

pickle objesini dosyadan okuma

Pickle Örnekleri

Pickle objesi örneği ```python pickle_example = ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs', 'cats'], None]] ```

Pickle text tipinde yazılamaz ```python # we can't save this as text with open('./data/pickle_example.txt', 'w') as f: f.write(pickle_example) # TypeError: write() argument must be str, not list ```

Pickle kullanım örneği ```python import pickle # we can save it as a pickle with open('./data/pickle_example.pkl', 'wb') as f: pickle.dump(pickle_example, f) with open('./data/pickle_example.pkl', 'rb') as f: reloaded_example = pickle.load(f) reloaded_example # ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs', 'cats'], None]] reloaded_example == pickle_example # True ```

NumPy Dosya Formatı (numpy)

 • Makine öğrenimin oldukça kullanılan bir pakettir

 • Kendisine özel basit kullanımlı dosya işlemleri vardır

 • Dosya uzantısı npy şeklindedir

NumPy Metodları

Metod

Açıklama

savetxt(<file.txt>, <obj>)

Metni dosyaya text formatında kaydetme

save(<file.npy>, <obj>)

Metni dosyaya binary formatında kaydetme

obj = loadtxt(<file.txt>)

Dosyadan text formatındaki metni okuma

obj = load(<file.npy>)

Dosyadan binary formatındaki metni okuma

Numpy Örnekleri

Numpy objesi örneği ```python sample_array = np.random.random((4, 4)) # [[0.02573499 0.82494109 0.89756743 0.84206605] # [0.70146385 0.1468585 0.45772617 0.23692087] # [0.005141 0.22425271 0.29602516 0.64871444] # [0.15156162 0.46722448 0.37752783 0.10490116]] ```

Dosyaya objeyi kaydetme ```python # Metin olarak kaydetme (verimsiz) np.savetxt('./data/sample_array.txt', sample_array) # Binary olarak kaydetme (Verimli) np.save('./data/sample_array.npy', sample_array) ``` ```bash # ./data/sample_array.txt 2.573499304710569202e-02 8.249410915227861629e-01 8.975674256604490031e-01 8.420660467417920847e-01 7.014638530667735017e-01 1.468584962112742254e-01 4.577261675584743950e-01 2.369208677107362826e-01 5.140998044749989226e-03 2.242527110614195296e-01 2.960251573689319793e-01 6.487144382421085043e-01 1.515616208846672919e-01 4.672244790863220310e-01 3.775278308063384491e-01 1.049011560631800677e-01 # ./data/sample_array.npy �NUMPYv{'descr': '

Dosyadan numpy objesi okuma ```python # Metin olarak kaydetme (verimsiz) print(np.loadtxt('./data/sample_array.txt')) # Binary olarak kaydetme (Verimli) print(np.load('./data/sample_array.npy')) ``` ```bash # Her iki kullanım için de aynıdır [[0.02573499 0.82494109 0.89756743 0.84206605] [0.70146385 0.1468585 0.45772617 0.23692087] [0.005141 0.22425271 0.29602516 0.64871444] [0.15156162 0.46722448 0.37752783 0.10490116]] ```